اختتامیه مسابقات ورزشی طرح “مهتران”

۲۸دی
برگزاری اختتامیه مسابقات ورزشی طرح “مهتران” ویژه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در بخش بازنشستگان همکار

برگزاری اختتامیه مسابقات ورزشی طرح “مهتران” ویژه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در بخش بازنشستگان همکار

هفتمین دوره المپیاد ورزشی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی - طرح مهتران - در بخش بازنشستگان همکار سازمان تأمین‌اجتماعی که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های این سازمان و به میزبانی شهر شیراز اجرا شد،

بایگانی شمسی