اخبار داغ

اخبر شورای شهر

۱۱بهمن
خبر آزادی دو شهردار به شورای شهر واصل نشده‌است

خبر آزادی دو شهردار به شورای شهر واصل نشده‌است

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: پرونده دو شهردار دستگیر شده روند قضایی را طی می‌کند و شورای شهر از آزاد شدن یا نشدن یا وثیقه دادن برای این دو نفر اطلاعی نداریم.

بایگانی شمسی