اخبار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۰۵اسفند
امضای تفاهم نامه بانک ملت و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

امضای تفاهم نامه بانک ملت و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

با امضای تفاهم‌نامه بین بانک ملت و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حمایت این بانک از شرکت‌های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی افزایش می‌یابد.

بایگانی شمسی