اخبار پست بانک ایران

۱۲اسفند
موضوع پنهانی در بانک نداریم و در اتاق شیشه ای و شفاف قرار داریم

موضوع پنهانی در بانک نداریم و در اتاق شیشه ای و شفاف قرار داریم

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران، گفت: باید با مدیریت صحیح میزان خطاهای این باجه‌ها را به حداقل برسانیم تا بتوانیم همواره از این پتانسیل استفاده کنیم.

۱۸دی
ارائه تسهیلات پنج میلیارد ریالی پست بانک ایران به استارتاپ های اینوتکس پیچ

ارائه تسهیلات پنج میلیارد ریالی پست بانک ایران به استارتاپ های اینوتکس پیچ

بر اساس توافق انجام شده میان دبیرخانه نمایشگاه اینوتکس و پست بانک ایران برگزیدگان نهایی رقابت اینوتکس‌پیچ از تسهیلات اعتباری پنج میلیارد ریالی پست‌بانک ایران بهره‌مند می شوند.

بایگانی شمسی