اخبار فولاد سنگان

۲۱اسفند
تبلور همت فولاد سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی

تبلور همت فولاد سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی

همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی با هدف ارتقا و توسعه عدالت آموزشی ، کلنگ ساخت چهل و دو کلاس درس در مناطق چندگانه شهرستان خواف بر زمین زده شد.

بایگانی شمسی