اخبار شوای شهر

۲۴شهریور

دولت سالانه ۱۲۰۰میلیارد برای خرید سنگ و خاک می دهد!!!

سالانه بخشی از گندم خریداری شده از کشاورزان به ضایعاتی مانند سنگ، شن و خاک آغشته است که  وزن این ضایعات حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است که مبلغی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، سالانه به دلیل حجم زیاد مبلغ هنگفتی صرف خرید تضمینی گندم کشاورزان […]

بایگانی شمسی