اخبار شواری شهر تهران

۰۹فروردین
لغو طرح ترافیک تهران تا سیزدهم

لغو طرح ترافیک تهران تا سیزدهم

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از لغو بودن ظرح ترافیک پایتخت تا روز سیزدهم فروردین‌ماه خبر داد.

بایگانی شمسی