اخبار سورس

۱۸اردیبهشت
چتر حمایتی بانک آینده از مستاجرها

چتر حمایتی بانک آینده از مستاجرها

بانک آینده در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹به ۲۲۸۶ نفر از مستأجران در سراسر کشور، مبلغی بالغ بر حدود ۶۴۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

بایگانی شمسی