اخبار رسانه ها

۱۷فروردین

فعالیت ۱میلیون نفر برای زنده‌ماندن ۹ میلیون شهروند

عضو شورای تهران بیان کرد: وضعیت امروز جامعه به گونه‌ای است که یک میلیون نفر باید در تهران فعالیت کنند تا ۹ میلیون دیگر زنده بمانند. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در دویست و ششمین جلسه شورای شهر تهران ضمن اشاره به اخبار رسانه‌های جهان در […]

بایگانی شمسی