اخبار بانک هر

۰۴اسفند
نقش مهمی در تحقق اهداف فعالان صنعت پتروشیمی داریم

نقش مهمی در تحقق اهداف فعالان صنعت پتروشیمی داریم

رئیس هیات مدیره بانک شهر با بیان اینکه امروز به عنوان بانک حوزه انرژی در شبکه بانکی کشور معرفی می شویم،گفت: طی سال جاری نقش مهم و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف فعالان صنعت پتروشیمی داشته ایم.

بایگانی شمسی