اخبار بانک ملت،

۰۵بهمن
 جشنواره بیمه‌ های زندگی بیمه ملت با جوایز ارزنده برگزار می‌ شود

 جشنواره بیمه‌ های زندگی بیمه ملت با جوایز ارزنده برگزار می‌ شود

با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها و ضرورت داشتن یک پشتوانه مالی در شرایط سخت و به هنگام؛ بیمه زندگی بیمه ملت بر آن شد.

بایگانی شمسی