اخبار بارار بورس و انرژی

۲۹مرداد
برگزاری دوره آموزشی توسعه بانکداری دیجیتال برای معاونان ادرات کل ستادی و مدیریت

برگزاری دوره آموزشی توسعه بانکداری دیجیتال برای معاونان ادرات کل ستادی و مدیریت

دوره آموزشی سه روزه توسعه بانکداری دیجیتال برای معاونان ادارات کل ستادی و مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران روز شنبه ۲۹ مرداد جاری آغاز به کار کرد.

بایگانی شمسی