احیا تلاب

۲۵آبان
احیای تالاب هامون بر اساس برنامه

احیای تالاب هامون بر اساس برنامه

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: معیشت جایگزین برای ساکنین در حاشیه تالاب هامون و بررسی اقلیمی منطقه یکی از برنامه‌های در دست اجرا با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است تا توان اجرایی و احیای تالاب هامون با قوت بیشتری طبق برنامه‌های تعیین شده انجام شود.

بایگانی شمسی