احیای هویت فرهنگی تهران از طریق معماری

۱۷اسفند
احیای هویت فرهنگی تهران از طریق معماری

احیای هویت فرهنگی تهران از طریق معماری

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: احیای هویت فرهنگی تهران باید در عرصه‌های مختلف اتفاق بیفتد که یکی از مهمترین جوانب آن معماری است.

بایگانی شمسی