احیای جشنواره طنز «چرند و پرند» بعد از ۱۲ سال

۲۶آذر

چرند و پرند بعد از ۱۲ سال احیا می‌شود!!!

دبیر علمی جشنواره طنز «چرند و پرند» که پس از ۱۲ سال وقفه، این بار به صورت سراسری برگزار می‌شود، هدف از برپایی این جشنواره را ترویج فکاهی و رویکرد هستی‌شناسانه طنز عنوان کرد. به گزارش سرویس فرهنگی هنری افق تهران، نشست خبری نخستین جشنواره طنز «چرند و پرند» که از زمان زلزله بم شکل […]

بایگانی شمسی