احمد مهری

۱۸اردیبهشت

آماده پیک‌های بعدی کرونا باشید

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و عضو انجمن اپیدمیولوژی ایران، بیان کرد: مردم کرونا را تمام شده ندادند و خود را برای بازگشت موج های ابتلا و احتمال مرگ و میر ناشی از کرونا آماده کنند.

بایگانی شمسی