احمد مسجد جمعی

۲۵خرداد
آتش سوزی چیتگر عمدی بوده است؟

آتش سوزی چیتگر عمدی بوده است؟

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری تهران باید ظرف مدت یک هفته درمورد عوامل حریق‌ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی گزارشی را به شورای شهر ارائه کند.

بایگانی شمسی