احمد لاشکی

۲۵آذر
طرح رتبه‌بندی معلمان به زودی اجرایی می‌شود

طرح رتبه‌بندی معلمان به زودی اجرایی می‌شود

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: 800 هزار معلم، مشمول طرح رتبه‌بندی خواهند شد.

بایگانی شمسی