احمد طالبی راد

۱۰خرداد
احمد طالبی راد نویسنده و فعال حوزه سینما

احمد طالبی راد نویسنده و فعال حوزه سینما

احمد طالبی راد از سال 1388 به علت فوت ناگهانی پدر از عرصه هنر کنار رفت و در سال 1396 به دنیای بازیگری برگشت او متاهل است و دارای یک فرزند پسر می‌باشد که از افتخارات وی مدرک دان2 تکواندو نیز می‌باشد.

بایگانی شمسی