احمد صدری

۱۶بهمن
تکریم ماهانه هنرمندان از صندوق هنر

تکریم ماهانه هنرمندان از صندوق هنر

صندوق اعتباری هنر با تایید و معرفی شورای ارزشیابی هنرمندان ماهانه به بیش از ۳ هزار نفر از چهره‌های ممتاز عرصه فرهنگ و هنر پرداخت پیوسته دارد.

بایگانی شمسی