اخبار داغ

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی

۲۴آبان
رسیدگی به چالش‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار منطقه۱۰

رسیدگی به چالش‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار منطقه۱۰

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با حضور میدانی در منطقه ۱۰ تهران در قالب طرح رصد از نزدیک با مشکلات، معضلات و پروژه‌های اولویت‌دار این منطقه آشنا شدند.

بایگانی شمسی