احمد حسین فلاحی

۲۸بهمن
FATF یک بهانه است برای فشار حداکثری بر مردم

FATF یک بهانه است برای فشار حداکثری بر مردم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: پیوستن به FATF هزینه‌های زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند کشورهای غربی با FATF به دنبال فشار حداکثری بر مردم هستند.

بایگانی شمسی