احمد جنیدی

۱۳اردیبهشت
کرونا از طریق آب آشامیدنی منتقل می‌شود؟

کرونا از طریق آب آشامیدنی منتقل می‌شود؟

رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت بیان کرد: فرآیند رایج در تصفیه خانه‌های آب آشامیدنی و گندزدایی آن که با استفاده از ترکیبات کلر صورت می‌گیرد به سادگی می‌تواند این ویروس را در آب شرب از بین ببرد.

بایگانی شمسی