احمدرضا درستی

۲۶فروردین
روزه‌داری افراد مبتلا به دیابت

روزه‌داری افراد مبتلا به دیابت

کارشناس تغذیه بیان کرد: افراد مبتلا به دیابت که دارو دریافت می‌کنند، با توجه به شدت بیماری و با مشورت پزشک ممکن است مجاز به روزه داری باشند.

بایگانی شمسی