احمدحسین فلاحی،

۰۵مرداد
سازمان سنجش زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس

سازمان سنجش زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارند عملکرد شرکت تعاونی کارکنان این سازمان را بررسی کنند.

بایگانی شمسی