خانه / تبلیغات

تبلیغات

اینجا محل تبلیغ شما در سایت خبری تحلیلی افق تهران OfoghTehran.ir است

شرایط ، ضوابط و جزییات درج تبلیغ در سایت خبری تحلیلی افق تهران

 

شریفی ۰۹۱۰۲۳۰۲۲۷۱

 

سایز آگهی ها

سایز تبلیغات مانند نمونه های زیر است و درصورت نیاز برای اندازه دیگر هماهنگی لازم است

کد ۱۲۱ –  آگهی در صفحه اصلی و تمام صفحات در بخش ساید بار سمت راست بالا با ابعاد ۲۴۰x240   و ۱۲۰x240  و ۲۴۰x120   در قالب jpg , gif , png  با حداکثر حجم ۱۰۰ کیلو بایت

 

کد ۱۲۲ –  آگهی در صفحه اصلی و تمام صفحات در بخش ساید بار سمت راست پایین با ابعاد ۲۴۰x240   و ۱۲۰x240  و ۲۴۰x120   در قالب jpg , gif , png  با حداکثر حجم ۱۰۰ کیلو بایت

اینجا محل تبلیغ شما در سایت خبری تحلیلی افق تهران OfoghTehran.ir است اینجا محل تبلیغ شما در سایت خبری تحلیلی افق تهران OfoghTehran.ir است اینجا محل تبلیغ شما در سایت خبری تحلیلی افق تهران OfoghTehran.ir است اینجا محل تبلیغ شما در سایت خبری تحلیلی افق تهران OfoghTehran.ir است

کد ۱۳۱ –  آگهی در صفحه اصلی و پایین لیست همه خبرها مستطیل افقی بزرگ با اندازه ۷۲۰x300 در قالب jpg , gif , png  با حداکثر حجم ۱۰۰ کیلو بایت

 

 

 

اندازه بنر های استاندارد قابل استفاده در پایین متن خبرها:

بنر های مستطیلی
مستطیل متوسط ۲۵۰ ۳۰۰
مستطیل عمودی ۴۰۰ ۲۴۰
مستطیل بزرگ ۲۸۰ ۳۶۶
مربع مستطیل ۴۵۰ ۱۸۰
مستطبل افقی ۱۰۰ ۳۰۰
مستطیل افقی بزرگ ۳۰۰ ۷۲۰

 

بنر های دکمه ای
بنر کامل ۶۰ ۴۶۸
بنر نیمه ۶۰ ۲۳۴
بنر ریز ۳۱ ۸۸
دکمه ۱ ۹۰ ۱۲۰
دکمه ۲ ۶۰ ۱۲۰
بنر عمودی ۲۴۰ ۱۲۰
بنر بزرگ ۹۰ ۷۲۸

 

بنر های مربعی
بنر مربعی ۱ ۲۵۰ ۲۵۰
بنر مربعی ۲ ۱۲۵ ۱۲۵

 

بنر های بزرگ
بنر بزرگ ۱ ۶۰۰ ۱۶۰
بنر بزرگ ۲ ۶۰۰ ۱۲۰
بنر بزرگ ۳ ۶۰۰ ۳۰۰